TED.com Harvardská studie – co nás vlastně dělá šťastné a zdravé… budete se divit!

13/06/2018

Zatím nejdelší studie Harvardu na téma : Co v nás vlastně v životě vzbuzuje pocit štěstí a ovlivnuje pozitivně či negativně naše zdraví?

Studie o vývoji dospělých je longitudinální studie, která následuje po dvou skupinách mužů
posledních 75 let, abychom identifikovali psychosociální prediktory zdravého stárnutí. Máme dvě skupiny. Grantová studie, která se skládá z 268 absolventů Harvard z tříd 1939-1944 a Studijní skupina Glueck, která se skládá z 456 mužů, kteří vyrůstali ve vnitřním městě čtvrti Bostonu. Zvláště nás zajímá, co psychosociální proměnné a biologické procesy od dříve v životě předpovídají zdraví a blahobyt v pozdním životě (80. a 90. let), jaké aspekty dětské a dospělé zkušenosti předpovídají kvalitu důvěrných vztahů v pozdním životě a jak pozdější život manželství je spojeno se zdravím a blahobytem. Nyní začínáme studovat děti našich původních účastníků naší studie G2 (druhé generace).

facebook-squarelinkedin-squaregoogle-plus-squareinstagram