Napsali o nás

Reportáž: Chcete mít zaměstnance spokojené a stabilní? Zapojte Happiness Management

Jak učinit lidi v práci šťastnější a zajistit, aby neodcházeli? A jak se chovat v roli nadřízeného manažera? Společnost Work Easy, partner Work Happiness Association, nechala v rámci ukázkového semináře nahlédnout do základních technik funkčního Happiness Managementu, který pomáhá udržet zaměstnance spokojené a hlavně stabilní. Úvodní část semináře, který se uskutečnil 6. listopadu 2018 v […]

Číst dál

Ovládněte techniky funkčního Happiness managementu - Zúčastněte se HR semináře zdarma

V roce 2016 se uskutečnil velký průzkum zaměstnanosti, který potvrdil, že celých 46 % zaměstnanců opouští svou práci kvůli špatným mezilidským vztahům a drtivých 80 % je ve stavu vyhlížení lepší pracovní nabídky, než má v současnosti. Situace se od té doby výrazně nezlepšila, spíše naopak, a drží HR oddělení v šachu... Co se reálně děje na […]

Číst dál

Napsali o nás v Cosmopolitanu 7/2018

Číst dál

TED.com Harvardská studie – co nás vlastně dělá šťastné a zdravé… budete se divit!

Zatím nejdelší studie Harvardu na téma : Co v nás vlastně v životě vzbuzuje pocit štěstí a ovlivnuje pozitivně či negativně naše zdraví? Studie o vývoji dospělých je longitudinální studie, která následuje po dvou skupinách mužů posledních 75 let, abychom identifikovali psychosociální prediktory zdravého stárnutí. Máme dvě skupiny. Grantová studie, která se skládá z 268 absolventů […]

Číst dál

MENHOUSE.EU – Funkční Hapiness technologie

Jistě se Vám také stalo, že jste musela řešit návštěvu kadeřníka, kosmetičky či si zařídit nějakou soukromou záležitost v pracovní době a přemýšlela jste, jak to vymyslet. Přesně takovéto problémy se řeší v rámci tzv. happiness managementu a metody Work Easy, která byla představena v rámci Mezinárodního dne štěstí. Klíč je ve vytváření kvalitní a […]

Číst dál

Docházka jako základní happiness nástroj

V souladu se Zákoníkem práce § 88 je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce přestávku v práci na jídlo a oddech v trvání nejméně 30 minut. Zákoník práce zatím nijak nezohlednil zrychlující se životní tempo, vývoj technologií a úplně odlišný životní styl, než byl v 60. letech, kdy vznikl. V dnešní […]

Číst dál

Na třídní schůzky v pracovní době?

Na třídní schůzky v pracovní době? Privilegium, které pro Vaše pracovníky může znamenat více, než finanční bonus – a víte co? Za to že jim to dovolíte, budou pracovat spokojeněji. Jis­tě se Vám ta­ké sta­lo, že jste si mu­se­la za­ří­dit ně­ja­kou sou­kro­mou zá­le­ži­tost v pra­cov­ní do­bě a pře­mýš­le­la jste, jak to vy­mys­let. Přes­ně ta­ko­vý pro­blém […]

Číst dál
facebook-squarelinkedin-squaregoogle-plus-squareinstagram