Individuální řešení pro management a HR s měřitelnými výsledky a dlouhodobým efektem

R

100 % garance dosažení změn

R

garance vrácení peněz do 100 dní

R

100 % kvalita

R

100 % důvěra

Happiness školení pro vedoucí pracovníky

Prevence odchodů hodnotných členů organizace – postupy, jak si zajistit, aby pod Vámi lidé zůstávali a neodcházeli. Spokojený pracovník je stabilní, loajální a produktivní. Kdy, koho a jak co motivuje a jak toho využít. Obsahuje individuální konzultaci pro každého z vedoucích pracovníků.

5 000,- Kč / pracovník

(5-10 osob pro každé školení)

Základy happiness managementu pro HR pracovníky

Tréning pro pracovníky HR v základech Happiness managementu a jejich praktické implementace. Tréning obsahuje 3 hodiny individuální konzultace s Happiness expertem, schopným vyřešit jakýkoli problém v organizaci.

43 000,- Kč / pracovník

Tréning interního happiness managera

Individuální výběr a tréning interního Happiness Managera.

On-line akademie a praktický trénink včetně všech nástrojů pro funkční Happiness management. Obsahuje také balíček podpory našeho týmu po dobu 1 roku.

76 000,-Kč / pracovník

Happiness time management

Zavedení Happiness managementu FOR WORK do denní docházky pracovníků. Zvyšuje výkonnost pracovníků, podporuje dlouhodobou spokojenost ve firmě a loajalitu k zaměstnavateli. Včetně licence aplikace FOR WORK na 1 rok, na počítače, tablety i smart phony.

300,- Kč / pracovník

Základní Happiness Analýza

Stav organizace měříme v 7 oblastech, jako je stabilita, svoboda či loajalita personálu, oboustranná spravedlnost, míra spokojenosti,… Měříme také kooperaci s týmem a kolegy.

Zdarma pro každý tým, oddělení či menší organizaci

Diagnóza týmu a stanovení řešení

Detailní anonymní diagnóza, která zjišťuje momentální stav 25 týmových patogenů. Odpovědi na 120 otázek všech členů týmu, včetně vedoucích pracovníků, odhalují skutečný stav “vyšetřovaného organismu“. Díky výsledkům získáváme unikátní pohled do života dané skupiny lidí. V ceně je také návrh dalšího postupu pro daný tým.

3 000,- Kč / pracovník

Implementace kompletní Happiness technologie

Implementace Happiness technologie do vámi vybraného týmu, oddělení nebo organizace. Obvykle se jedná o 6 až 12 měsíční práci prostřednictvím online akademie pro pracovníky i vedoucí. Součástí je také vytrénování firemního Happiness Managera. Měříme stabilitu, svobodu či loajalitu personálu, oboustrannou spravedlnost, míru spokojenosti, hodnotu „sólo nebo tým“ a samozřejmě také zodpovědnost pracovníků. Firmu neopustíme, dokud hodnoty měřených 7 oblastí nedosáhnou minimálně 70%.

  • neomezený počet analýz či testů a diagnóz dle přání klienta
  • virtuální Company Health Box
  • váš interní Happiness Manager získává permanentní podporu naší akademie a Happiness expertů
  • certifikace organizace a každého pracovníka

6 000,- Kč / pracovník

(Pokud byla v posledních 30 dnech provedena diagnóza týmu, vaše náklady budou odečteny z kompletní ceny implementace Happiness technologie)

Company Happiness Standard Test

Analýza pro vedoucí pracovníky

Analýza stavu spokojenosti na pracovišti, hodnotí stabilitu, loajalitu, týmovost, svobodu, spravedlnost a ohleduplnost, zodpovědnost a stav Happiness dané organizace či oddělení.

Zdarma / pracovník

Diagnóza týmu

Doporučujeme pro klíčové týmy v organizaci

Detailní anonymní diagnóza, která zjišťuje momentální stav 25 týmových patogenů. Odpovědi na 120 otázek všech členů týmu, včetně vedoucích pracovníků, odhalují skutečný stav “vyšetřovaného organismu”. Díky výsledkům získáváme unikátní přehled stavu dané skupiny lidí.

700,- Kč / pracovník

Flower test

Když řeknete, udělejte prosím A, B a pak C, pochopí druhá strana totéž?

Ideální partner HR oddělení, požíván nejčastěji jako nepostradatelná součást každého výběrového řízení. Pro partnery vyhodnocení do 1 hodiny.

300,- Kč / pracovník

Generální analýza organizace

Test pro všechny členy organizace

Veřejná či anonymní analýza stavu organizace, identifikující stav 75 patogenů. Hodnocení v následujících hlavních oblastech: Atmosféra pracoviště, Stres, Vztahy a Postoje, Informace a Komunikace, Problémové Oblasti, Angažovanost, Důvěra a Konzistentnost a Spokojenost&Work Life Balance.

800,- Kč / pracovník

Genové předpoklady a kvality

Je každý na svém správném místě?

Každý máme, jak se říká „geny” na něco jiného a přes to, že je možné se drilem naučit prakticky cokoli, neznamená to, že nás takovýto pracovní život v drilu činí šťastnými? Někteří pracovníci by mohli vynikat v jiném oddělení a nabídli by organizaci mnohem více, ale místo toho jsou „nevýznamnou kapkou v moři” tam kde jsou. Identifikujeme přesně kdo je, kdo a kde bude excelovat. Individuálními konzultacemi, včetně spolupráce s HR a managementem organizace je možné navrhnout pečlivě promyšlené přesuny či změny.

2 000,- Kč / pracovník

Tento test je možno udělat až po dlouhodobější práci s organizací, ideálně v polovině implementace kompletního Happiness Managementu.

Uvedené ceny jsou bez 21% DPH.
Ceny jsou platné od 1. 4. 2018.